Elk Cove Inn and Spa Fotografowie ślubni

Elk Cove Inn and Spa, na zaczarowane wesele na północnym wybrzeżu Kalifornii. Chcesz wziąć ślub w jednym z najbardziej romantycznych miejsc na ziemi, ale nie chcesz pułapek dużej ceremonii i całej organizacji i planowania. Niech dokonają wszystkich ustaleń. Możesz dokonać własnego wyboru typu ceremonii, stylu kwiatowego, kolorów, smaków ciastek itp. Następnie robią resztę.