Baughman Center, Gainesville Wedding Photographers

. Miejsce wydarzenia Baughman Center znajduje się wzdłuż jeziora Alice na kampusie University of Florida. Główny budynek to niedenominacyjna kaplica lub pawilon o powierzchni 1,500 na ślub.